لیست کامل محصولات - زمین نگاران باختر
79
شماره محصول : 79  ژالون تلسکوپی-  Leica
نام محصول : ژالون
وضعیت گارانتی : ندارد
کشور سازنده : سوئیس
قمیت محصول : 30$   
جهت کسب اطلاعات بیشتر از این محصول لطفا کلیک نمایید
78
شماره محصول : 78 نگهدارنده
نام محصول : نگهدارنده
وضعیت گارانتی : ندارد
کشور سازنده : چین
قمیت محصول : 80$   
جهت کسب اطلاعات بیشتر از این محصول لطفا کلیک نمایید
77
شماره محصول : 77 Mini Prism Leica
نام محصول : Mini Prism Leica
وضعیت گارانتی : 65$
کشور سازنده : سنگاپور
قمیت محصول : لطفا تماس بگیرید   
جهت کسب اطلاعات بیشتر از این محصول لطفا کلیک نمایید
76
شماره محصول : 76 Prism leica GPR121
نام محصول : Prism leica GPR121
وضعیت گارانتی : ندارد
کشور سازنده : سوئیس
قمیت محصول : 120$   
جهت کسب اطلاعات بیشتر از این محصول لطفا کلیک نمایید
75
شماره محصول : 75 Digital Level  Leica NA3003
نام محصول : Digital Level Leica NA3003
وضعیت گارانتی : 3 ماه
کشور سازنده : سوئیس
قمیت محصول : 850$   
جهت کسب اطلاعات بیشتر از این محصول لطفا کلیک نمایید
74
شماره محصول : 74 Digital Level  Leica NA2002
نام محصول : Digital Level Leica NA2002
وضعیت گارانتی : 3 ماه
کشور سازنده : سوئیس
قمیت محصول : 700$   
جهت کسب اطلاعات بیشتر از این محصول لطفا کلیک نمایید
73
شماره محصول : 73 Digital Level  Leica DNA 03
نام محصول : Digital Level Leica DNA 03
وضعیت گارانتی : 3 ماه
کشور سازنده : سوئیس
قمیت محصول : 3600$   
جهت کسب اطلاعات بیشتر از این محصول لطفا کلیک نمایید
72
شماره محصول : 72 Leica TCA 1100
نام محصول : Leica TCA 1100
وضعیت گارانتی : 3 ماه
کشور سازنده : سوئیس
قمیت محصول : 2300$   
جهت کسب اطلاعات بیشتر از این محصول لطفا کلیک نمایید
71
شماره محصول : 71 Leica TC805 L
نام محصول : Leica TC805 L
وضعیت گارانتی : 3 ماه
کشور سازنده : سوئیس
قمیت محصول : 1300$   
جهت کسب اطلاعات بیشتر از این محصول لطفا کلیک نمایید
70
شماره محصول : 70 Leica ,Leica TCRA 1101, TCRA 1101
نام محصول : Leica TCRA 1101
وضعیت گارانتی : سه ماه
کشور سازنده : سوئیس
قمیت محصول : 2530$ دلار امریکایی   
جهت کسب اطلاعات بیشتر از این محصول لطفا کلیک نمایید
69
شماره محصول : 69 Leica Viva  TS11
نام محصول : Leica Viva TS11
وضعیت گارانتی : یک سال
کشور سازنده : سوئیس
قمیت محصول : سفارشی   
جهت کسب اطلاعات بیشتر از این محصول لطفا کلیک نمایید
68
شماره محصول : 68 Leica Nova  TS50
نام محصول : Leica Nova TS50
وضعیت گارانتی : یک سال
کشور سازنده : سوئیس
قمیت محصول : سفارشی   
جهت کسب اطلاعات بیشتر از این محصول لطفا کلیک نمایید
67
شماره محصول : 67 Leica Nova  TS 60
نام محصول : Leica Nova TS 60
وضعیت گارانتی : یک سال
کشور سازنده : سوئیس
قمیت محصول : سفارشی   
جهت کسب اطلاعات بیشتر از این محصول لطفا کلیک نمایید
66
شماره محصول : 66 Digital Level Leica Ls 15
نام محصول : Digital Level Leica Ls 15
وضعیت گارانتی : یک سال
کشور سازنده : سنگاپور
قمیت محصول : سفارشی   
جهت کسب اطلاعات بیشتر از این محصول لطفا کلیک نمایید
65
شماره محصول : 65 Leica TS09 Plus R500 "5
نام محصول : Leica TS09 Plus R500 "5
وضعیت گارانتی : یک سال
کشور سازنده : سنگاپور
قمیت محصول : سفارشی   
جهت کسب اطلاعات بیشتر از این محصول لطفا کلیک نمایید
Design & Programming : M.Sadegh Mohammadi Noor
Copyright © 2017-2022 www.ZNBCo.com
All Rights Reserved
Zamin Negaran Bakhtar.Co